Kontakt
Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 22 688 34 35, 22 688 36 50
email: klub@wkszegrze.com.pl
Partnerzy

jPALIO


Serwis High Performance


TORN
Archiwum

Kurs instruktorów motorowodnych

Kurs instruktorów motorowodnych. Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego informuje o organizowanym kursie. Kurs odbędzie się w dwóch sesjach:
1. 23.10-26.10.2008 r.
2. 06.11-09.11.2008 r. ( zakończona egzaminem )
Rozpoczęcie kursu: 23.10.2008 o godz. 9:00
Miejsce: Pomoc Wodna S.C. ul. Główna 45, Rynia k/Zegrza dojazd autobusem ZTM 705 z pętli Warszawa Żerań
Koszt kursu: 1200 zł bez opłat za egzamin i patent
Wyżywienie i zakwaterowanie: we własnym zakresie

Warunki przyjęcia na kurs.
a ) Skierowanie z klubu ( okręgu )
b ) 5-cio letni staż po uzyskaniu patentu starszego sternika motorowodnego
c ) Udział w co najmniej 3-ch kursach na patenty ( licencje motorowodne ) w charakterze po. instruktora motorowodnego potwierdzony przez organizatora kursu.
d ) Wykształcenie minimum średnie
e ) stan zdrowia pozwalający na pracę w charakterze instruktora ( zaświadczenie lekarskie )

Wymagane dokumenty
1. Skierowanie z klubu ( okręgu )
2. Potwierdzenie stażu po. Instruktora
3. Kopia świadectwa szkolnego ( dyplomu )
4. Zaświadczenie lekarskie
5. Kopia dowodu wpłaty lub przelewu ( z zaznaczeniem: za kurs instruktorów motorowodnych )
Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu / MWiNW
00-429 Warszawa , ul. Rozbrat 26 NIP 526-16-67-065
Bank Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6084 3321
6. 1 fotografia 3,5 x 4,5
7. Kopia patentu st. sternika motorowodnego

Zgłoszenia można wysyłać na adres WOZMWiNW Warszawa ul. Rozbrat 26 , email biuro@wozmwinw.pl
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 602-394-960