Kontakt
Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 22 688 34 35, 22 688 36 50
email: klub@wkszegrze.com.pl
Partnerzy

jPALIO


Serwis High Performance


TORN
Archiwum

Walne Zgromadzenie U.I.M.

81 Walne Zgromadzenie U.I.M.odbędzie się w dniach 27.10 - 02.11.2008 w Australii.

Gold Coast

Gold Coast w którym odbędzie się spotkanie delegatów U.I.M jest szóstym co do wielkości miastem w Australii znanym głównie z pięknych słonecznych plaży i gorącego subtropikalnego klimatu. Tematem 81 Walnego Zebrania delegatów będzie miedzy innymi ustalenie kalendarza zawodów na rok 2009 i głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi do regulaminów wyścigów. Delegaci podejmą także decyzje o wprowadzeniu w życie nowych przepisów antydopingowych, które mają na celu dostosowanie ich do międzynarodowych standardów kodeksu Światowej Organizacji Antydopingowej. Poddane głosowaniu zmiany w regulaminach zajmują 90 stron. Z ważniejszych proponowanych wymienić można:
- zmiany dotyczące organizacji " Water Festival "
- zmiany długości tras wyścigów
- zmiany wieku minimalnego zawodników dla poszczególnych klas
- rozszerzenie wachlarza kar za nie utrzymanie toru ze startu do pierwszej boi
- wprowadzenie wagi minimalnej dla klasy O-125

Cały tekst proponowanych zmian regulaminów można pobrać w dziale przepisy.